/ 365วันแห่งโปรแกรม

[365 วันแห่งโปรแกรม #day2] Indent

วันที่สองของ ‪#‎365วันแห่งโปรแกรม‬ วันนี้ขอเสนอเรื่อง Indent


ในการเขียนโปรแกรมตามโมเดลของ Von Neumann ที่โปรแกรมทำงานเป็นลำดับขั้นตอนนั้น เรามักจะใช้ Indent เพื่อจัดระดับของโค้ด ซึ่งช่วยทำให้อ่านได้ง่ายขึ้น ส่วนมากแล้วโปรแกรมเมอร์จะเลือกใช้ Indent ที่มีขนาดตั้งแต่ 2 ถึง 4 เคาะ และใช้ Space หรือ Tab ในการทำ Indent

ในเอกสารของภาษาโปรแกรมต่างๆ มักจะมีบอกไว้ว่าในภาษานั้นๆ ควรจะใช้ Indent ขนาดเท่าไหร่ และใช้การเคาะ Space หรือ Tab แต่ก็มีบางภาษาที่ไม่ได้กล่าวถึงหรือบอกไว้อย่างคลุมเครือ เช่น C# (เพิ่งจะมีการวาง Conversation ต่างๆ หลังจากภาษาเกิดมาช่วงหนึ่ง) เมื่อไม่มีการกล่าวถึงในเอกสารก็ขอให้มโนเอาไว้เลยว่าใช้ Indent = 4 เคาะ หรือไม่ก็ตกลงกันในทีมให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

การทำ Indent นั้นเป็น optional ของการเขียนโปรแกรม ต่อให้ไม่มีโปรแกรมก็ยังทำงานได้ถูกต้อง แต่ลองนึกดูครับถ้าต้องอ่านโค้ดที่ยาวเป็นพันบรรทัดโดยไม่มีการ Indent เลยจะเป็นยังไง

ในบางภาษาก็บังคับให้ทำ Indent โดยตัดการทำ block ด้วย { } ออก เช่น Python < 3

‪#‎day2‬ #365วันแห่งโปรแกรม ‪#‎โครงการ365วันแห่ง‬...