/ introduction

Hello world!

ยินดีต้อนรับเข้าสู่บล็อก 2BeDev เขียนโปรแกรมระดับรากหญ้า บล็อกที่จัดทำขึ้นเพื่อแชร์ประสบการณ์ทางการเขียนโปรแกรม และสอนแนวคิดพื้นฐานการเขียนโปรแกรม สำหรับทุกคน


ผมเชื่อมาตลอดครับว่าการเขียนโปรแกรมไม่ควรจำกัดอยู่ที่โปรแกรมเมอร์หรืออาชีพที่เกี่ยวข้องเพราะทุกๆ คน ควรจะได้รับรู้วิธีคิดในอีกแง่มุมหนึ่ง ซึ่งน่าจะมีประโยชน์ต่อพวกเขา

"ใครก็เขียนโปรแกรมได้ทั้งนั้น ถ้าเขาอยากเขียน"

และผมยังเชื่ออีกว่าทุกคนสามารถเขียนโปรแกรมได้ด้วยตัวเอง และคุณก็ด้วยเช่นกัน!!

ขอให้มีความสุขกับการเรียนเขียนโปรแกรมนะครับ

<?php echo "Hello World!"; ?>