365วันแห่งโปรแกรม

[365 วันแห่งโปรแกรม #day4] Naming

วันที่สี่ของ ‪#‎365วันแห่งโปรแกรม‬ วันนี้ยังอยู่ในเรื่องของธรรมเนียมทางการเขียนโปรแกรมเช่นเคย เรื่องในวันนี้เป็นส่วนที่โปรแกรมเมอร์ใช้เวลาอยู่กับมันมากที่สุด นั่นก็คื

365วันแห่งโปรแกรม

[365 วันแห่งโปรแกรม #day3] Indent Style

วันที่สามของ ‪#‎365วันแห่งโปรแกรม‬ วันนี้ขอเสนอเรื่อง Indent Style ความเดิมตอนที่แล้วเราพูดถึงเรื่องการทำ Indent แต่จริงๆ แล้วมันยังไม่จบเพียงแค่นั้น เพราะเรื่องของ

365วันแห่งโปรแกรม

[365 วันแห่งโปรแกรม #day2] Indent

วันที่สองของ ‪#‎365วันแห่งโปรแกรม‬ วันนี้ขอเสนอเรื่อง Indent ในการเขียนโปรแกรมตามโมเดลของ Von Neumann ที่โปรแกรมทำงานเป็นลำดับขั้นตอนนั้น เรามักจะใช้ Indent เพื่อจัดระดับของโค้ด ซึ่งช่วยทำให้อ่

365วันแห่งโปรแกรม

[365 วันแห่งโปรแกรม] #day1 การเขียน comment

เนื่องในวันที่ 3/14 เป็นวัน ‪#‎PiDay‬ จึงเป็นโอกาสดีที่จะเริ่มอะไรใหม่ๆ ที่คิดได้และทำได้ตอนนี้ก็คือ ‪#‎356วันแห่งโปรแกรม‬ โครงการที่จะโพสต์ข้อความที่เกี่ยวกั