data

Serialization แปลงข้อมูลเพื่อส่งต่อ

ปกติในเกมหรือในโปรแกรมต่างๆ ก็มักจะมีฟังก์ชันพวกเซฟข้อมูล หรือติดต่อสื่อสารกับเคือข่าย ครั้งนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการเตรียมข้อมูลเพื่อส่งต่อหรื

ทำเกมดิ

เลือก Game Framework กันดีกว่า

ปกติแล้วเราสามารถสร้างเกมด้วยภาษาโปรแกรม หรือเครื่องมือใดๆ ก็ได้ ที่สามารถแสดง output และรับ input ได้ แต่มันจะง่ายขึ้นมากถ้าเราใช้ Framework หรือ Engine ที่ออกแบบมาสำหรับด้านนี้โดยเฉพาะ

game

ทำเกมดิ

"ทำเกมดิ" เป็นหมวดใหม่ของบล็อกเรา เราจะเล่าถึงเรื่องราวต่างๆ ในการทำเกม โดยมือใหม่ ที่แทบไม่รู้อะไรเลยสักอย่าง ฮ่าๆ จริงๆ จะบอกว่าไม่รู้ก็ไม่ใช่ เราเองก็เคยทำเกมอยู