OOD

[365 วันแห่งโปรแกรม #day61] Command pattern

วันที่หกสิบเอ็ดของ ‪#‎365วันแห่งโปรแกรม นี่เป็นตอนที่สองของ Behavioral pattern ครับ วันนี้ผมขอนำเสนอเรื่อง Command pattern Command pattern หลายๆ คนคงจะคุ้นเคยกับคำว่า Command ในเชิงโปรแกรมมิ่งกั

OOD

[365 วันแห่งโปรแกรม #day60] Chain of Responsibility Pattern

วันที่หกสิบของ ‪#‎365วันแห่งโปรแกรม กลับมาสู่เรื่องดีไซน์แพทเทิร์นอีกครั้งครับ วันนี้เราจะคุยเกี่ยวกับ Chain of Responsibility Pattern ซึ่งเป็นแพทเทิร์นในกลุ

OOD

[365 วันแห่งโปรแกรม #day50] Simple Factory, Factory Method, Abstract Factory

วันที่ห้าสิบของ ‪#‎365วันแห่งโปรแกรม ห่างหายกันไปหลายวันครับหลังจากที่เราคุยเรื่อง Design Pattern กัน ที่หายไปก็ไม่ใช่เพราะอะไรนอกจากว่าเรื่องที่จะพูดในวันนี้มันทำให้

OOD

[365 วันแห่งโปรแกรม #day46] SOLID (ตอนที่ 3 Liskov substitution)

วันที่สี่สิบหกของ ‪#‎365วันแห่งโปรแกรม และแล้วเรื่องราวของ SOLID ก็ดำเนินมาถึงตอนที่ 3 แล้วครับ ในชื่อเรื่องว่า Liskov substitution Liskov substitution principle Liskov substitution principle หรื

OOD

[365 วันแห่งโปรแกรม #day44] SOLID (ตอนที่ 1 Single responsibility)

วันที่สี่สิบสี่ของ ‪#‎365วันแห่งโปรแกรม วันนี้เราจะคุยกันเรื่อง SOLID ที่ผมเกริ่นไว้เมื่อวาน วันนี้เราจะเริ่มจากเรื่อง Single responsibility ซึ่งเป็นเรื่องแรกของ SOLID

OOD

[365 วันแห่งโปรแกรม #day43] Object Oriented Design & Principles

วันที่สี่สิบสามของ ‪#‎365วันแห่งโปรแกรม วันนี้เราจะคุยกันเรื่อง Object Oriented Design เมื่อวานไม่ได้เขียนบทความเพราะว่านั่งคิดทบทวนอยู่นานว่าจะเขียนเรื่องนี้ดีไหม มันเป็

OOD

[365 วันแห่งโปรแกรม #day10] Accessors

วันที่สิบของ ‪#‎365วันแห่งโปรแกรม‬ วันนี้เราจะมีคุยกันเรื่อง Accessors ในภาษาโปรแกรมที่เป็น OOP จะมีหลักการเกี่ยวกับการปกปิด state ของวัตถุ แต่ใน best practice ของภาษาต่