OOD

[365 วันแห่งโปรแกรม #day46] SOLID (ตอนที่ 3 Liskov substitution)

วันที่สี่สิบหกของ ‪#‎365วันแห่งโปรแกรม และแล้วเรื่องราวของ SOLID ก็ดำเนินมาถึงตอนที่ 3 แล้วครับ ในชื่อเรื่องว่า Liskov substitution Liskov substitution principle Liskov substitution principle หรื

OOD

[365 วันแห่งโปรแกรม #day44] SOLID (ตอนที่ 1 Single responsibility)

วันที่สี่สิบสี่ของ ‪#‎365วันแห่งโปรแกรม วันนี้เราจะคุยกันเรื่อง SOLID ที่ผมเกริ่นไว้เมื่อวาน วันนี้เราจะเริ่มจากเรื่อง Single responsibility ซึ่งเป็นเรื่องแรกของ SOLID

OOD

[365 วันแห่งโปรแกรม #day43] Object Oriented Design & Principles

วันที่สี่สิบสามของ ‪#‎365วันแห่งโปรแกรม วันนี้เราจะคุยกันเรื่อง Object Oriented Design เมื่อวานไม่ได้เขียนบทความเพราะว่านั่งคิดทบทวนอยู่นานว่าจะเขียนเรื่องนี้ดีไหม มันเป็

OOP

[365 วันแห่งโปรแกรม #day9] Principles of OOP (ตอนที่ 4)

วันที่เก้าของ ‪#‎365วันแห่งโปรแกรม‬ วันนี้เราจะมีคุยกันเรื่อง Principles of OOP (ตอนที่ 4) เรื่องต่อไปนี้คือเรื่องสุดท้ายของหลักจากเบื้องต้นของ OOP นั่นก็

OOP

[365 วันแห่งโปรแกรม #day8] Principles of OOP (ตอนที่ 3)

วันที่แปดของ ‪#‎365วันแห่งโปรแกรม‬ วันนี้เราจะมีคุยกันเรื่อง Principles of OOP (ตอนที่ 3) วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง Encapsulation ซึ่งเป็นหลักจากข้อที่ 3 ของ Principles

OOP

[365 วันแห่งโปรแกรม #day6] Principles of OOP (ตอนที่ 1)

วันที่หกของ ‪#‎365วันแห่งโปรแกรม‬ วันนี้เราจะมีคุยกันเรื่อง Principles of OOP (ตอนที่ 1) ในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming) นั้นมีองค์ประกอบหลักที่เพิ่มมาจากการเขียนโปรแกรมแบบ Procedural