OOD

[365 วันแห่งโปรแกรม #day46] SOLID (ตอนที่ 3 Liskov substitution)

วันที่สี่สิบหกของ ‪#‎365วันแห่งโปรแกรม และแล้วเรื่องราวของ SOLID ก็ดำเนินมาถึงตอนที่ 3 แล้วครับ ในชื่อเรื่องว่า Liskov substitution Liskov substitution principle Liskov substitution principle หรื

OOD

[365 วันแห่งโปรแกรม #day44] SOLID (ตอนที่ 1 Single responsibility)

วันที่สี่สิบสี่ของ ‪#‎365วันแห่งโปรแกรม วันนี้เราจะคุยกันเรื่อง SOLID ที่ผมเกริ่นไว้เมื่อวาน วันนี้เราจะเริ่มจากเรื่อง Single responsibility ซึ่งเป็นเรื่องแรกของ SOLID