/ agreement

วิถีทางของบล็อก

ถึงเวลาที่เราจะมาพูดเกี่ยวกับ วิถีทางของบล็อก บล็อกนี้จัดทำขึ้นเพื่อบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม สอนพื้นฐาน และแนวคิดที่จำเป็นของการเขียนโปรแกรม โดยนโยบายหลักของเราคือ เรียนรู้ด้วยตัวเอง และเรียนรู้ร่วมกัน


"ผมจะไม่ให้ปลา และเบ็ดกับผู้เรียน แต่ผมจะให้แนวคิดพื้นฐาน"

ถ้าวันนี้ผมให้ปลาคุณ คุณก็จะกินได้แค่มื้อเดียว ถ้าผมให้เบ็ดตกปลาคุณ คุณหาปลากินเองได้ก็จริง แต่คุณก็จะทำได้แค่ตกปลาเท่านั้นแหละ แต่ถ้าผมให้พื้นฐานการล่าแก่คุณ คุณจะล่าตัวอะไรก็ได้ ตราบใดก็ตามที่คุณยังเรียนรู้และไม่หยุดนิ่ง ผมต้องการแค่ชี้นำ ส่วนเครื่องมือนั้นเป็นหน้าที่ของคุณที่ต้องจัดหาเอง

ผมจะสอนจากพื้นฐาน สอนจากการคิดล้วนๆ เราจะมาเรียนเขียนโปรแกรม โดยไม่เขียนโปรแกรมกันก่อน แล้วค่อยๆ ขยับเข้าไปทีละนิด จนในที่สุดคุณจะสามารถเขียนโปรแกรมด้วยเครื่องมือใดๆ ก็ได้