/ BasicKnowledge

Coding? การเขียนโค้ด

ผมได้เกริ่นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมไปเล็กน้อยในบทความที่แล้ว ครั้งนี้เราจะมาคุยรายละเอียดของการโค้ดดิ้งกันอีกสักเล็กน้อย ครั้งที่แล้วผมไม่ได้พูดถึงคำว่า Coding หรือ การเขียนโค้ด เลย เพราะอะไรน่ะหรือ คำตอบคือ ผมลืม = =” งั้นเรามาเริ่มทำความรู้จักกับคำนี้กันดีกว่าครับ


"Coding is a phase with in the process of Computer Programming"

การโค้ดดิ้งคือส่วนหนึ่งของกระบวนการเขียนโปรแกรม เราเรียกขั้นตอนนี้ว่าเป็นการทำโปรแกรมขึ้นจริง (Implementation of the algorithm) โดยใช้ภาษาโปรแกรมใดๆ ที่เหมาะสมกับงานของเรา ในขั้นตอนของการโค้ดดิ้งนี้ สิ่งที่คุณต้องทำก็คือเขียนโค้ดขึ้นมา โดยอิงตามแผนการแก้ปัญหาหรือแผนการเขียนโปรแกรมของคุณ คุณต้องเขียนสิ่งเหล่านั้นออกมาโดยใช้คำสั่งตามที่ภาษาโปรแกรมนั้นๆ ระบุไว้ ผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนนี้เราเรียกว่า Source Code หรือ Source File หลังจากนั้นคุณต้องนำ Source Code ที่ได้ไปเข้าสู่กระบวนการถัดไป ซึ่งก็คือการทำให้เป็นโปรแกรมทำงานได้

หลายๆ คนอาจจะเข้าใจว่าโค้ดดิ้งมันคือทั้งหมดของการเขียนโปรแกรมแล้ว และนั่นคุณเข้าใจผิดแล้วครับ ศาสตร์แห่งการเขียนโปรแกรมจริงๆ ต้องประกอบด้วยกระบวนการตั้นแต่ต้นของปัญหา นำไปสู่ การคิดวิธีแก้ไข เขียนโปรแกรมออกมา และนำไปใช้จริง ลองจินตนาการดูครับ การโค้ดดิ้งก็เปรียบเสมือนขั้นตอนการผลิตและประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ ถึงคุณจะผลิตดีแค่ไหนรถของคุณก็จะยังคงมีล้อ ตราบใดก็ตามที่ผู้ออกแบบเขาใส่ล้อมาในแปลน คุณก็จะเอามันออกไม่ได้ คุณลองคิดเล่นๆ ดูนะครับ ถ้าคุณไม่ประกอบรถยนต์ตามแบบ แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง รถคุณอาจจะไม่มีล้อ ไม่มีประตู ที่นั่งไปอยู่บนหลังคารถ ซึ่งทั้งหมดนี้อาจจะนำไปสู่ปัญหาใหญ่บนท้องถนน อุบัติเหตุ และความสูญเสีย ครับการโค้ดดิ้งเป็นเช่นนั้น ผมอยากให้คุณแยกระหว่างขั้นตอนการออกแบบ ออกจากการโค้ดดิ้งให้ชัดเจน และทำตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด คุณต้องให้ความสำคัญในทั้งกระบวนการของการเขียนโปรแกรม เพราะทุกส่วนสำคัญเท่ากันหมด

ในครั้งต่อไปเราจะมาพูดถึงการแปลงโค้ดเป็นโปรแกรมที่ใช้งานได้จริงกันครับ